Continuation of Distribution of Starter Kits for RWAs beneficiaries

July 30, 2020 – Sa pangalawang araw ng distribusyon, ang Bureau of Labor Relations and Standards (BLRS) ng Ministry of Labor and Employment ay nagpatuloy sa pamamahagi ng starter kits/goods na nagkakahalagang P25,000.00 sa bawat benepisyaryong Rural Workers Association (RWA). Personal na iniabot nina Minister MP Romeo K. Sema at ng designated Head ng BLRS na si Abdulrakman Nor ang tulong para sa mga manggagawa.

MOLE-ICTG: Alex, Nhed and Yara

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *