Embassy of Japan visits MOLE

March 9,2021 – Sa pagtatapos ng termino nina Mr. Yosuke Tamabayashi at Mr. Ryusuke Ikeda bilang kinatawan ng Embassy of Japan ay dinalaw umano nila si Minister MP Romeo K. Sema ng Ministry of Labor and Employment upang pasalamatan sa kanilang mahusay na koordinasyon sa mga inisyatibo na kanilang napagkasunduan sa mga nakalipas na taon.
Kasabay ng pangako ni Mr. Tamabayashi na ipagpapatuloy pa rin ng Embassy of Japan ang pagtulong sa mga Bangsamoro ay opisyal nitong inabot ang dokumento hinggil sa mga kinatawan ng Embassy of Japan na papalit umano sa kanila. Bago natapos ang kanilang pagpupulong ay personal na inabot ni Minister Sema ang ilang kopya MOLE MANUAL OF OPERATION at 9 Points Agenda na kaniyang kasalukuyang ipinapatupad sa ngayon.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *