FACING THE MEDIA: ART OF MEDIA ENGAGEMENT

February 22, 2021, Manila – Ministro ng iba’t-ibang Ministeryo ng BARMM sumailalim sa isang araw na pagsasanay para lalo pang magkaroon ng mahusay na paraan ng pagbigay o palitan ng impormasyon mula sa mga media personalities/ o journalist. Isa umano si Minister Romeo Sema ng Ministry of Labor and Employment sa mga dumalo dito at ayon kay Minister Sema mas lalo pa nitong naintindihan kung paano maiparating ang usaping One Governing idea sa mga kababayang Bangsamoro ang mga tamang impormasyon.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *