General Assembly and Dialogue with the Scions of Moro Fronts

August 9, 2020 – Si Minister MP Romeo K. Sema ay isa sa mga pangunahing tagapagsalita sa General Assembly and Dialogue with the Scions of Moro Fronts sa Shariff Kabunsuan Cultural Complex sa Bangsamoro Government Center, Cotabato City. Ang naturang assembly ay dinaluhan ng mga anak o kamag-anak ng mga rebolusyonaryo na nanggaling sa iba’t ibang lugar sa BARMM.
“Aking hinahangad na ang bawat isa sa inyo ay umalinsunod sa mga adhikain ng liderato ng kasalukuyang gobyerno ng BARMM. Hindi nagtatapos sa BOL ang ipinaglaban ng inyong mga magulang… Sa inyo nakasalalay ang tagumpay na sinimulan ng ating magiting na mga commanders na tinaguriang nasa Top 90 at Top 300,” wika ni Minister Sema.

#OneBangsamoro
#OneGoal

MOLE-ICTG: Yara

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *