PAUNAWA SA LAHAT TUNGKOL SA APLIKASYON NG REINTEGRATION PROGRAM

Ang aplikasyon sa Reintegration Program: HANAPBUHAY FOR BANGSAMORO BALIK MANGGAGAWA ay kasalukuyan pang NAKASARA. Maghintay lamang po ng mga susunod na anunsyo kung kailan muling magbubukas ang naturang aplikasyon para sa nasabing programa. Bisitahin lamang ang MINISTRY OF LABOR AND EMPLOYMENT official Facebook page para sa mga karagdagang impormasyon.Lagi pong tandaan na ang aplikasyon para sa Reintegration Program ay WALANG kalakip na PROCESSING FEE. Huwag po tayong magpapaloko sa mga mananamantala.
Maraming salamat po sa inyong pang-unawa.
-BOWW MOLE

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *