Public Financial Management in GENSAN

March 6, 2021 (General Santos City) – Kasalukuyang ginaganap ang limang araw na Public Financial Management (PFM) March 6, 2021.Kabilang sa mga dumalo sina Minister MP Romeo K Sema,DPA, Deputy Minister Matarul Estino,Director General Engr. Dong K. Anayatin at Director Datu Surab Abutazil.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *