REINTEGRATION PROGRAM ADVISORY

ADVISORY:
PARA SA MGA RESIDENTE NG PROBINSYA NG MAGUINDANAO NA NAIS MAGING APLIKANTE NG REINTEGRATION PROGRAM: HANAPBUHAY FOR BANGSAMORO BALIK MANGGAGAWA
Bilang paglilinaw, bukas pa rin po ang tanggapan ng MOLE Maguindanao Field Office para sa mga aplikante sa ilalim ng Reintegration Program: Hanapbuhay for Bangsamoro Balik Manggagawa. Ang pagtanggap ng mga aplikasyon ay pansamatala lamang pong isinuspende ngayong araw upang bigyang-daan ang konseptwalisasyon ng mga istratehiya upang mas lalo pang masunod ang mga ‘miminum health standards’ na itinakda ng COVID-19 Inter-Agency Task Force (IATF).
Bukas po ang MOLE Maguindanao Field Office mula 8:00 ng umaga hanggang 5:00 ng hapon. May kaunting pagbabago lamang po sa ating proseso upang mas mapabilis ito at mas masunod ang ‘health protocols’ sa loob at labas ng opisina.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *