Releasing of Financial Assistance through COVID-19 ASSISTANCE PROGRAM at Datu Paglas, Maguindanao

Datu Paglas, Maguindanao,October 1, 2020 – Ang ilan sa mga 2,229 na mga empleyado ng La Frutera Inc. sa Buluan, Maguindanao ay nakatanggap ng ayuda mula sa Ministry of Labor and Employment nang isinagawa ang ceremonial releasing of financial assistance ng COVID-19 Assistance Program (CAP). Ito ay pinangunahan nina Minister MP Romeo K. Sema at designated Bureau of Labor Relations and Standards (BLRS) Head na si Abdulrakman Nor noong ika-28 ng Setyembre, 2020.

Ang ibang empleyado ay makakatanggap ng kanilang ayuda sa pamamagitan ng money remittance. Sa loob ng apat na buwan sa gitna ng pandemya, ang mga naturang empleyado ay walang natanggap na suweldo. Sila ay mga volunteers kaya naman malaki ang kanilang pasasalamat kay Interim Chief Minister Ahod Balawag Ebrahim at sa Ministry of Labor and Employment sa tulong na ipinagkaloob sa kanila.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *