Releasing of wages of CEEP in Maguindanao

January 29, 2021—Alinsunod sa mandato at pagsisikap na magbigay ng disenteng kabuhayan, ang Ministry of Labor and Employment (MOLE) ay nagpatuloy sa pamamahagi ng allowances para sa mga benepisyaryo mula sa impormal na sektor sa pamamagitan ng Community Emergency Employment Program (CEEP). Ang CEEP ay naipapatupad sa pakikipagtulungan ng International Labour Organization (ILO) at pamahalaan ng Japan. Isang daan at limampung (150) manggagawa ang nakatanggap ng allowance sa anim na barangay ng Shariff Aguak, Shariff Saydona Mustapha at Datu Abdullah Sangki matapos ang labing-limang araw na pagtatrabaho o paglilinis sa kanilang komunidad.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *